Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, 2020

Παρουσίαση του προγράμματος : «Πράσινος Τουρισμός»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, μέλος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα τουρισμού στον Νομό μας, να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του προγράμματος :

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος είναι 40% και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις πριν την 1/1/2009. Οι επιλέξιμες ενέργειες είναι οι παρακάτω:

• Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος
• Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα)
• Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων
• Ενημέρωση και προβολή

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το ποσό του 50% της Δημόσιας χρηματοδότησης.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
(Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αγρίνιο)

στις 17 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:00.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Α.Τσιχριτζής

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.