Κυριακή, 1 Αυγούστου, 2021

Ποιος χρησιμοποιούσε τους όλμους της Τριχωνίδας;

Ποιος χρησιμοποιούσε τους όλμους της Τριχωνίδας;

Μεγάλης ιστορικής  σημασίας είναι η επιχείρση η ανεύρεσης όλμων στην Τριχωνίδα, όπως απεκάλυψε η Εφημερίδα Γεγονός. 

Και αυτό γιατί οι Όλμοι που βρέθηκαν μέσα ήταν Ιταλικής κατασκευής. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι Ιταλικής Κατασκευής Όλμοι δεν χρησιμοποιήθηκαν απαραίτητα από τους κατακτητές, αλλά ενδεχομένως και από αντάρτες που δρούσαν στην περιοχή της Τριχωνίδας.

Ας δούμε μερικά ιστορικά γεγονότα στην περιοχή αυτή, που ενδεχομένως έχουν να κάνουν με τους όλμους αυτούς:

Μάιος 43.Συγκρούσεις ΕΑΜ_ΕΔΕΣ

Συγκρούσες ΕΑΜ-ΕΔΕΣ στην Τριχωνίδα. Επικρατεί το ΕΑΜ, αφοπλίζει το αντάρτικο τμήμα του Γ. Παπαϊωάννου.

 

Ιούλιος 43:Η Μάχη της Μυρτιάς

Το ιστορικό γεγονός που δείχνει να έχει μεγαλύτερη σχέση με τους Όλμους που βρέθηκαν στη Μυρτιά δεν είναι άλλο από τη μάχη της Μυρτιάς όπου το ΕΑΜ συνέτριψε τους Γερμανούς. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%85%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82.

Αυτή όμως έγινε δυο μήνες νωρίτερα, πριν το σύνολο του Ιταλικού Οπλισμού καταλήξει στα χέρια των ανταρτών όπως θα δούμε παρακάτω (Σεπτέμβριο 43 συνθηκολόγησε η Ιταλία, όμως οι Γερμανοί κινούνταν μήνες νωρίτερα για την κατάληψη στρατηγικών σημείων όπως στο Θέρμο)

 

Σεπτέμβριος 43:

Πως έφτασε μεγάλο μέρος Ιταλικού  Οπλισμού  στους αντάρτες

-Στην Τριχωνίδα δρούσαν αντάρτικες ομάδες του ΕΛΑΣ αλλά και του  ΕΔΕΣ. Μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες ότι μετά την συνθηκο λόγηση της Ιταλίας και την αποχώρηση των Ιταλών από την Ελλάδα, διάφοροι διευκόλυναν  να περιέλθη στα χέρια των ανταρτικών ομάδων, με τις οποίες συνεργάζονταν, μέρος του οπλισμού των Ιταλών .

Η ιστοσελίδα epoxi.gr αντλώντας πληροφορίες από δημοσίευμα της εφημερίδας Αιτωλοακαρνάνικη Δράσις σε κείμενο της καταγράφει τη διένεξη μεταξύ ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ για το ποιος θα πάρει τα όπλα:

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ Τριχωνίδος και Υπαρχηγός της ΕΟΠΔ Αιτωλοακαρνανίας του διευκρίνησε τότε ότι ο Κρίντας ερωτηθείς από τον Ιταλό λοχαγό, διοικητήν μονάδος σταθμευούσης εν Αγρινίω, εις ποίαν Οργάνωσιν να παραδώση τον οπλισμόν, το υλικόν και τα εφόδια της μονάδος του, απήντησε (ο Κρίντας) «όπου θες, εγώ πάντως είμαι με τον Παπαϊωάννου». Επίσης του διευκρίνησε ότι ο Κρίντας εκλήθη και ηρωτήθη υπό του Ιταλού αξιωματικού, κατόπιν της δημιουργηθείσης διαμάχης μεταξύ των μελών της δικής μας Οργανώσεως και του ΕΑΜ, δια το ποίος θα πάρη τα όπλα. Σημειωτέον ότι ο Κρίντας από του 1933 μέχρι και τότε ήσκει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέως του Δήμου Αγρινίου και υπό την ιδιότητά του ταύτην  τον εγνώριζον οι Ιταλοί, επίσης ότι η Οργάνωσίς μας είχε κατωρθώσει μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας να πάρη μεγάλον αριθμόν Ιταλικού πολεμικού υλικού, πράγμα το οποίον ηρέθισε και επροκάλεσε την μήνιν των Ελασιτών.

 

Ιστορικά γεγονότα πολύ κοντινά μεταξύ τους, όπου κάπου εκεί ανάμεσα μπορούμε να αναζητήσουμε αυτόν που έριξαν τους όλμους στην Τριχωνίδα και που για 70 χρόνια βρίσκονταν εκεί…

 

Λ.Υ.

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.