Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021

Aκουστικά βοηθήματα: Μια κοινωνιολογική μελέτη με βάση τον καθοριστικό ρόλο της «φροντίδας»

Aκουστικά βοηθήματα: Μια κοινωνιολογική μελέτη με βάση τον καθοριστικό ρόλο της «φροντίδας»

Δημοσίευση κοινωνιολογικής μελέτης στη Γαλλία, σχετικά με τα ακουστικά βοηθήματα και για την σχέση φροντίδας των επαγγελματιών ακooλόγων – ακοοπροθετιστών με τους βαρήκοους ασθενείς τους.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «ο ρόλος των Ακοολόγων – Ακοοπροθετιστών δεν είναι να πωλούν βοηθήματα ακοής αλλά να κατανοούν τους ανθρώπους, να τους παρακολουθούν και να τους φροντίζουν».

Η πρώτη κοινωνιολογική μελέτη για τα βοηθήματα ακοής δείχνει ότι «η εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας στους ανθρώπους δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απώλειας ακοής και ταυτόχρονα να επιλυθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και την κοινωνικοποίηση που σχετίζονται με την απώλεια της ακοής λόγω ηλικίας».

Συνεπώς, «πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να θεωρηθεί αυτό το επάγγελμα ως μέρος της κοινωνικής και ιατρικής «φροντίδας».

Είναι πρώτη φορά ΄που δημοσιεύεται στη Γαλλία μια κοινωνιολογική μελέτη για τα βοηθήματα ακοής. Αυτή η άνευ προηγουμένου μελέτη, από τους κοινωνιολόγους Pierre-André Juven (INSERM1) και Frédéric Pierru (CNRS2),

Η αρχική γαλλική έκδοση δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2018:

Η μελέτη τεκμηριώνει την «συνάρτηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής ακουστικών βοηθημάτων σε κάποιον άνθρωπο» σε σχέση με το επάγγελμα.

«Τα βοηθήματα ακοής δεν είναι επαρκή», η αποτελεσματικότητά τους για τον ασθενή, την υγεία και το περιβάλλον του εξαρτάται από το έργο του Ακοολόγου – Ακοοπροθετιστή να πείθει, να εκπαιδεύει, να συντηρεί και να συντονίζει.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι «η εφαρμογή ακουστικών βοηθημάτων δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απώλειας ακοής και η επίλυση των κινδύνων υγείας και των προβλημάτων κοινωνικοποίησης που συνδέονται με την απώλεια ακοής λόγω ηλικίας».

Η μελέτη καταδεικνύει τη σημασία της ανθρώπινης πλευράς της φροντίδας για τα άτομα με προβλήματα ακοής:
«Η εργασία των επαγγελματιών ακοής δεν περιορίζεται μόνο στο να γίνονται, «μηχανικά», μετρήσεις οι οποίες θα ορίσουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Υπονοεί επίσης την ανάγκη για διάλογο και για ακρόαση, ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο».

Συγκεκριμένα, «ο ρόλος των Ακοολόγων – Ακοοπροθετιστών δεν είναι να πωλούν βοηθήματα ακοής αλλά να κατανοούν τους ανθρώπους, να τους παρακολουθούν και να τους φροντίζουν».

Συνεπώς, «πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να θεωρηθεί αυτό το επάγγελμα ως μέρος της κοινωνικής και ιατρικής «φροντίδας».
1 Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικών Ερευνών (INSERM), το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας
2 Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) είναι ο μεγαλύτερος κυβερνητικός ερευνητικός οργανισμός στη Γαλλία.
Οι κοινωνιολόγοι αναφέρουν λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες τα βοηθήματα ακοής είναι αποτελεσματικά, επισημαίνοντας ότι οι Ακοολόγοι – Ακοοπροθετιστές «δουλεύουν και αυτοί σε έναν ανθρωποκεντρικό κλάδο.
Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να περιοριστεί η δραστηριότητά τους σε ένα αποκλειστικά εμπορικό ή βιομηχανικό σκεπτικό, με τις συνέπειες που θα είχε αυτό όσον αφορά τον ανταγωνισμό του κόστους και την τυποποίηση της φροντίδας, χωρίς να απειλείται η ποιότητα της».
Επομένως, «Το ζητούμενο για τη δημόσια υγεία κατά κύριο λόγο είναι η εφαρμογή βοηθημάτων ακοής σε άτομα τα οποία θα κρατήσουν τη συσκευή τους και θα είναι χρήσιμα.
Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον των χρηστών ακουστικών βοηθημάτων και ο «πολιτικός» και κοινωνικός χαρακτήρας της ακοής (και όχι μόνο ο τεχνικός και επιχειρηματικός χαρακτήρας), κάθε προσπάθεια δημιουργίας κανόνων ή νομικού πλαισίου είναι καταδικασμένη να επανεξεταστεί σε δέκα ή δεκαπέντε χρόνια, όταν καταλαβαίνουμε ότι ναι μεν θα υπάρξει εξοικονόμηση χρημάτων βραχυπρόθεσμα αλλά με αποτέλεσμα ιδιαίτερα απογοητευτικές επιπτώσεις στην υγεία, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (και επομένως και οικονομικών επιπτώσεων), ειδικά λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη γήρανση πληθυσμού.
Επομένως, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να προστατευθεί η πλευρά της «φροντίδας» στους επαγγελματίες του κλάδου της ακοής».

Την Παγκόσμια Ημέρα Ακοής, 3 Μαρτίου 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισήμανε την ραγδαία αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που υποφέρουν από απώλεια ακοής, και συνέστησε ότι θα πρέπει, τα άτομα με προβλήματα ακοής, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες που χρειάζονται.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπου προωθούνται, από ορισμένους, οι μέθοδοι «εφαρμόστε το ακουστικό μόνοι σας» είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η σχέση κόστους / οφέλους των διαφόρων διαθέσιμων λύσεων για τα άτομα με προβλήματα ακοής.

Luis Godinho
Πρόεδρος της Ένωσης Ακοοπροθετιστών (Syndicat national des audioprothésistes).

Aναδημοσίευση:
Σταύρος Ζαρκαβέλης – Ειδικός Ακοοπροθετιστής
Κέντρο Αποκατάστασης και Προστασίας Ακοής
Αναστασιάδη 4 – Αγρίνιο. τηλ. 2641033999 – 6985079513

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.