Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, 2021

ΑΣΕΠ 3Ε/2018: Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

ΑΣΕΠ 3Ε/2018: Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄αριθμ. 906/07.08.2018 Απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ οριστικοποιήθηκε ο πίνακας υποψηφίων, για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη τυπικών προσόντων για την επιλογή δύο (2) μελών στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικοί (με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων)» [κωδικός θέσης: 10001], σύμφωνα με το ν.4412/2016 (ΦΕΚ. 147/τ. Α’ /2016), στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Με την παραπάνω απόφαση εξετάσθηκε μία (1) ένσταση, η οποία υποβλήθηκε κατά του αναρτηθέντος, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, η οποία δεν έγινε δεκτή.

Η διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη (3Ε/2018 – ΦΕΚ 5/τ. Α.Σ.Ε.Π./07.02.2018).

Πηγή: dikaiologitka.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.