Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 2021

Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Θ. Μωραϊτη

Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Θ.  Μωραϊτη

Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιου Μωραΐτη ανατέθηκαν με απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Υπουργού ΥΠΟΜΕ Χρήστου Σπίρτζη.  Η απόφαση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων:
α) Της Γενικής Διεύθυνσης ΣτρατηγικούΣχεδιασμού Μεταφορώνκαι Οδικής Ασφάλειας.
β) Της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών.
γ) Της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτωνκαι Εγκαταστάσεων.
δ) Του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
ε) Του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
στ)Του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.
ζ) Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Κ.Ο.Κ.

2) Την εποπτεία των κάτωθι φορέων:
α)Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας («ΟΑΣΑ Α.Ε.»)
β) Οδικές Συγκοινωνίες («ΟΣΥ Α.Ε.»)
γ) Σταθερές Συγκοινωνίες («ΣΤΑΣΥ Α.Ε.»)
δ) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας («ΟΣΕ» Α.Ε.)
ε) Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού («ΕΕΣΤΥ Α.Ε.»)
στ) Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης («ΟΑΣΘ»)
ζ) Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης («ΟΣΕΘ Α.Ε.»)
η)Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης («ΑΣΥΘ Α.Ε.»)

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του κ.Μωραϊτη περιλαμβάνονται:
α) Νομοθετική πρωτοβουλία στα θέματα αρμοδιότητας των υπό 1α), 1β) και 1γ) Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 1.
β) Κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες επί θεμάτων υποδομών και μεταφορών που χειρίζεται το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του οικείου Υπουργείου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 στο π.δ. 123/2017(Α ́151).
γ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητας των υπό 1α), 1β) και1γ) Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 1.Άρθρο 31.
Οι αρμοδιότητες της παρ. 1α), 1β), 1γ),1δ), 1στ)και 1ζ)του άρθρου 1,της παρ.2 του ιδίου άρθρου καθώς και των περ. 2α), 2β)και2γ), του άρθρου 2, ασκούνται είτε από κοινού είτε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.2.

Στις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 δεν περιλαμβάνονταιο διορισμός του Προέδρου και των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, ο διορισμός των μελών της ΝομοπαρασκευαστικήςΕπιτροπής Κ.Ο.Κ., ο διορισμός διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων, η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα ερωτήματα για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων,η τοποθέτηση και μετακίνηση αυτών, καθώς και ταπάσης φύσεως θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού.

ypodomes.com

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.