Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, 2021

Γιατί Πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο;

Γιατί Πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο;

Μια Έκθεση-Υπόμνημα στο τραπέζι του διαλόγου

syndesmos-ena-panepistimio-2«Η ακαδημαϊκή προοπτική ενός τόπου μπορεί να αποφασίζεται από την πολιτεία , ωστόσο τα κριτήρια ανάπτυξης και επιτυχούς πορείας ενός Πανεπιστημίου θα καθορίζονται πάντοτε από την ιδανική  χωροθέτηση και τον βαθμό  υποστήριξης της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας . Η Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα το Αγρίνιο πρέπει να αποδείξει ότι αντιλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος ως υπέρτατο κοινωνικό αγαθό που παράγει γνώση , πολιτισμό και αναδεικνύει την αριστεία».

Με αυτό τον χαρακτηριστικό επίλογο καταλήγει η  Έκθεση – Υπόμνημα για την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών τμημάτων του Αγρινίου- Πρόταση επανίδρυσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Ελλάδας που αναμένεται να παρουσιαστεί στην εκδήλωση που θα λάβει χώρα την Δευτέρα 19/6/2017 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο . Η πρόταση αυτή έχει καταρτιστεί για λογαριασμό του  Συνδέσμου  Επιχειρηματιών Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Ν.Α.) και του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων με σκοπό να πέσει στο τραπέζι του διαλόγου.

Στην ενδιαφέρουσα πρόταση υπάρχει μια ιστορική αναδρομή, καταγράφεται ένα  διεξοδικό σκεπτικό για τους λόγους που πρέπει να να έχει έδρα το Αγρίνιο το Πανεπιστήμιο ενώ αναπτύσσεται επιχειρηματολογία για τη  στάση του Πανεπιστημίου Πατρών έναντι των Τμημάτων του Αγρινίου. «Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών από την αρχή δεν είδε με θετικό τρόπο την ένταξη των Τμημάτων του καταργηθέντος  Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, διότι όπως είναι γνωστό  είναι  ίσως το μόνο Πανεπιστήμιο που δεν επιθυμεί περιφερειακή διάρθρωση και επιδιώκει  την μεταφορά των Τμημάτων στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου». Αναλυτικά το Υπόμνημα:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ

Αγρίνιο, Απρίλιος 2017

ΕΚΘΕΣΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.    ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ         

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο Αγρίνιο λειτουργούν Πανεπιστημιακά τμήματα από το 1985

Αρχικά ιδρύθηκε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο ΠΔ 325,ΦΕΚ Α΄115 31.5.1985, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πάτρα με το ΠΔ 95 ΦΕΚ Α΄85 21.4.1998. Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ίδρυση της σχολής ΔΦΠΕ με έδρα το Αγρίνιο..

Στο Αγρίνιο λειτουργούν σήμερα τα παρακάτω Πανεπιστημιακά Τμήματα:

 1. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ( Π.Δ. 96/1998 ) – Τμ. ΔΠΦΠ
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων – Τμ. ΔΕΑΠΤ

( αρχικά Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με το

Π.Δ. 96/1998,  μετονομάστηκε με το Π.Δ. 110/2006 )

 1. Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών ( Π.Δ.3255/2004) – Τμ. ΔΠΠΝΤ.
 2. Το Τμήμα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων που ιδρύθηκε το 2009 ( Π.Δ. 108/2009 ΦΕΚ 144/13.8.09 Τ. Α΄ ), δεν ξεκίνησε τη λειτουργία του και καταργήθηκε με το ΠΔ 89/2013 με το οποίο καταργήθηκε και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.

ΙΔΡΥΣΗ  & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

Το 2009 με το Ν. 3794, Άρθρο 40, παρ. Β.,  (ΦΕΚ 156 τ. Α΄ 04.9.2009), ιδρύθηκε το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και τα παραπάνω Πανεπιστημιακά Τμήματα εντάχθηκαν σε αυτό.

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή που ορίστηκε με την Υπουργική απόφαση Φ.120.61/275/119535/Β2, ΦΕΚ 429/29.9.2009-Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων ….κλπ , δεν συνήλθε ποτέ.

Μέλη της Δεύτερης Διοικούσας Επιτροπής που ορίστηκε με την Υπουργική απόφαση Φ.120.61/10/33597/Β2/, ΦΕΚ 105/23.3.2010 -Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων ….κλπ , ήταν ο κ  Σερπάνος Δημήτριος – Καθηγητής, ως Πρόεδρος και μέλη οι κκ Καλογεράκης Νικόλαος – Καθηγητής, Αυλωνίτης Γεώργιος-Καθηγητής, Βαϊνάς Ιωάννης – Τοπογράφος Μηχανικός, Δεληβοριάς Άγγελος-Ομότιμος Καθηγητής, Λάλας Δημήτριος-Καθηγητής, Μπάδα Κωνσταντίνα-Καθηγήτρια, Πιστιόλας Κωνσταντίνος-Οικονομολόγος, Φίλος Κωνσταντίνος Δικηγόρος.

Η Διοικούσα επιτροπή ανέλαβε τα καθήκοντά της άμεσα και συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 10-5-2010 .

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας λειτούργησε αυτόνομα από 23/11/2011 μέχρι 4/6/2013 που καταργήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος λειτουργίας των Τμημάτων του Αγρινίου (παρότι διέθεταν και πολλά εργαστήρια) ήταν το μικρότερο σε σχέση με όλα τα ΑΕΙ της χώρας! 

Επίσης το Διοικητικό προσωπικό ανά Τμήμα ήταν το λιγότερο από όλα τα ιδρύματα !

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

Το 2013 με το Π.Δ. 89/4.6.13, (ΦΕΚ ΄130 τ.Α΄ 05.6.2013), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας καταργήθηκε και τα Τμήματα, το εκπαιδευτικό προσωπικό ΔΕΠ , ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και το διοικητικό προσωπικό καθώς και  οι φοιτητές εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επίσης τα περιουσιακά στοιχεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας περιήλθαν στην κυριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών, περιλαμβάνονται τραπεζικές καταθέσεις (περίπου 1.800.000 €), εξοπλισμός εργαστηρίων μεγάλης αξίας (κατά εκτίμηση, τουλάχιστον 10.000.000 €), εξοπλισμός υποδομών (Δίκτυα),  λοιπός εξοπλισμός και έπιπλα γραφείων, η βιβλιοθήκη με χιλιάδες τόμους βιβλίων (12.500 τόμοι),  κλπ.

Στα περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών περιλαμβάνεται και η έκταση των 178 στρεμμάτων στη θέση Παλαιό Αεροδρόμιο Αγρινίου που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο οικονομίας και οικονομικών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων –  Πανεπιστημιούπολη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα τρία Τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο, διαθέτουν ανταγωνιστικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ).

 1. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Στο Τμήμα λειτουργεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  σπουδών :

« Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος »

 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Στο Τμήμα λειτουργεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  σπουδών :

«ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων»

Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής δύο κατευθύνσεων :

 1. Marketing – Management
 2. Total Quality Management
 3. Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών

Στο Τμήμα λειτουργεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  σπουδών :

«Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο κάθε Τμήματος

 1. Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων  – Τμ. ΔΠΦΠ: http://www.env.upatras.gr/
 1. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων – Τμ. ΔΕΑΠΤ: http://www.deapt.upatras.gr
 1. Τμ. Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών– Τμ. ΔΠΠΝΤ: http://www.culture.upatras.gr/

syndesmos-ena-panepistimio-2

 

Γ.  ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Οι διαθέσιμοι χώροι στέγασης των τμημάτων και των υφιστάμενων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, συνοπτικά έχουν ως εξής:

Κτίρια   Εμβαδόν σε m2

Κτίριο Α΄ ,  Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο  – (Δημοσίου)    2.190,00

Κτίριο Β΄ ,  Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο  – (Δημοσίου)    2.720,00

Κτίριο Γ΄,  Χαρ. Τρικούπη, Αγρίνιο – (μισθωμένο)              1.720,00

Κτίριο Δ΄,  Αγ. Ιωάννη Ρηγανά, Αγρίνιο (κτίριο 3ου Γυμν. Αγρινίου)

– (Δωρεάν παραχώρηση χρήσης από Δήμο Αγρινίου).             2.260,00

Σύνολο κτιριακών εγκαταστάσεων         8.890,00

Στα κτίρια Α΄,  και Β΄ στεγάζονται το Τμ. ΔΕΑΠΤ , το Τμ. ΔΠΦΠ  και Διοικητικές Υπηρεσίες.

Στο κτίριο Γ΄ που βρίσκεται κοντά στα κτίρια Α΄, Β΄& Γ΄, στεγάζονται το Τμ. ΔΠΦΠ (κυρίως) και το Τμ. ΔΕΑΠΤ.

Στο κτίριο Δ΄,  Αγ. Ιωάννη Ρηγανά, Αγρίνιο (κτίριο 3ου Γυμν. Αγρινίου) που παραχωρήθηκε η χρήση του δωρεάν, από Δήμο Αγρινίου στεγάζεται το Τμ. ΔΠΠΝΤ.

Οι φοιτητές σιτίζονται σε εστιατόριο που διαθέτει ο ανάδοχος εστιάτορας.

Οικόπεδο 178 στρεμμάτων στο παλαιό αεροδρόμιο Αγρινίου.

Η παραπάνω έκταση των  178 στρεμμάτων (από τη συνολική έκταση των 481 στεμμάτων του παλαιού αεροδρομίου Αγρινίου ), έχει παραχωρηθεί δωρεάν και κατά κυριότητα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, με την 1010380/253/Α0010/19.3.2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών στέγασης των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου (Πανεπιστημιούπολη). Η παραχώρηση της έκτασης έγινε για 5 χρόνια (μέχρι 26.3.2017) με σκοπό την αξιοποίησή της για την ανάπτυξη υποδομών στέγασης του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιούπολη) στο Αγρίνιο.

Αρχικά η παραπάνω έκταση είχε παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αριθμ. 1109715/8271ΠΕ/Α0010/26-3-2007, για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών στέγασης των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου (Πανεπιστημιούπολη).

Από το  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αρχικά και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας στη συνέχεια  έχει υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (Περιφ. Δυτ. Ελλάδας και Υπουργείο) ο φάκελος για την έκδοση του τοπικού ρυμοτομικού.

Το τοπικό ρυμοτομικό δεν έχει εκδοθεί γιατί έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά στοιχεία (τα οποία είναι ήδη έτοιμα από το Δήμο Αγρινίου).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επί τρία χρόνια τώρα, (συνεπές στο στόχο της μεταφοράς των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου στο Ρίο) δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για το θέμα.

Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σημειώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας το 2012 είχε υποβάλει πρόταση για ένταξη έργου ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων, συνολικής επιφάνειας 10.806 m2 προϋπολογισμού 11.994.660 €, στην παραπάνω έκταση των 178 στρεμμάτων, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα είχε κάνει δεκτό το αίτημα για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3389/2005 του έργου «Υλοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας», με χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου στην υλοποίηση του έργου από κοινοτικούς πόρους μέχρι 60% της κατασκευαστικής του αξίας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επί τρία χρόνια τώρα, (συνεπές στο στόχο της μεταφοράς των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου στο Ρίο) δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για το θέμα.

Δ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Γιατί πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο;

Επειδή από το Πανεπιστήμιο Πατρών αμφισβητείται η λειτουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων στο Αγρίνιο σημειώνουμε-επισημαίνουμε  τα εξής:

 • Τα οφέλη από τη διασφάλιση, την  παραμονή και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου με έδρα το Αγρίνιο είναι τεράστια για την τοπική κοινωνία και δεν περιορίζεται μόνο σε οικονομικά οφέλη. Τα Πανεπιστήμια ως φορείς παραγωγής, διακίνησης και εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης, είναι εγγυητές της κοινωνικής προόδου ενάντια σε αναχρονισμούς, γεγονός που τα καθιστά θύλακες δημιουργικής ανανέωσης στο εσωτερικό των τοπικών κοινωνιών, εξασφαλίζοντας διαδικασίες αναγνώρισης και συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων.
 • Η υφιστάμενη χωροθέτηση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου είναι ιδανική γιατί:   Το Τμήμα ΔΠΦΠ βρίσκεται στο κέντρο μιας γεωγραφικής περιοχής μοναδικής στην Ελλάδα και όχι μόνο, από άποψη φυσικού περιβάλλοντος και ιδανικής για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Στην Αιτωλοακαρνανία υπάρχουν 5 φυσικές λίμνες, 4 τεχνητές λίμνες,  λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Αμβρακικός, μεγάλη θαλάσσια ακτογραμμή, 3 ποταμοί, πεδινές περιοχές, ημιορεινοί όγκοι και ορεινοί (νότια Πίνδος), προστατευόμενες περιοχές, κλπ, ιδανικός τόπος λειτουργίας και ανάπτυξης του συγκεκριμένου Τμήματος.  Που θα ήταν καλύτερα και γιατί;
 • Το Τμήμα ΔΕΑΠΤ βρίσκεται επίσης στο κέντρο μιας περιοχής, που συνδυάζει ημιορεινές περιοχές αλλά και την πιο εύφορη πεδιάδας της χώρας την πεδιάδα του Αχελώου. Ιδανική περιοχή για αγροτικές καλλιέργειες χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα.
 • Το Τμήμα ΔΠΠΝΤ βρίσκεται επίσης στο κέντρο μιας περιοχής με πλούσιο αρχαιολογικό πλούτο, από όλες τις ιστορικές περιόδους αρχαίες πόλεις, θέατρα, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία (Αρχαίο θέατρο Μακύνειας, Αρχαίο θέατρο Πλευρώνος, Αρχαία Καλυδώνα, Αρχαία Στράτος, Αρχαίο Θέρμο, Αρχαίο θέατρο Οινιαδών, κάστρα Ναυπάκτου, Βόνιτσας, κλπ), επίσης βρίσκεται στο κέντρο του τριγώνου Ολυμπία-Δελφοί-Δωδώνη. Πρόσφατα στην περιοχή του Μεσολογγίου ανακαλύφθηκε και η αρχαία πόλη Αλίκυρνα. Μόνο από τις ανασκαφές λόγω διέλευσης της Ιόνιας Οδού ανακαλύφθηκαν περίπου 90.000 ευρήματα! Η υπάρχουσα χωροθέτηση του Τμήματος είναι  ιδανική για έρευνα και ανάπτυξη του γνωστικού του αντικειμένου.
 • Συγκρίνοντας τις περιφερειακές πόλεις που διαθέτουν Πανεπιστημιακά Τμήματα διαπιστώνεται ότι το Αγρίνιο πληθυσμιακά και όχι μόνο δικαιούται την ύπαρξη και τη λειτουργία του απολεσθέντος από το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Θεωρούμε πως στις νέες κοινωνικές συνθήκες, ιδιαίτερα εν μέσω μιας γενικευμένης κρίσης στην οικονομία και σε άλλα πεδία της κοινωνικής ζωής είναι εξαιρετικής σημασίας για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας η ανάδειξη και υποστήριξη των ιδιαίτερων-δυναμικών και χαρακτηριστικών του τόπου.
 • Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας υπήρξε στην ουσία το μόνο ίδρυμα που πλήρωσε το τίμημα της πολιτικής των μνημονίων και του σχεδίου ¨Αθηνά¨. Ας σημειωθεί ότι στο λεκανοπέδιο λειτουργούν 8 πανεπιστημιακά ιδρύματα και 2 ΤΕΙ και δεν αποτολμήθηκε  καμιά συγχώνευση..

.       Στη χώρα μας λειτουργούν πολλά Πανεπιστήμια με περιφερειακή διάρθρωση (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και κανένα δεν έθεσε θέμα ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει πανεπιστημιακά τμήματα σε άλλες πόλεις. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών θέτει θέμα μεταφοράς των τμημάτων για εξυπηρέτηση συμφερόντων ορισμένων ‘’ιπτάμενων’’ καθηγητών που δεν  διαμένουν στο Αγρίνιο, αδιαφορώντας για το κόστος που θα πληρώνουν οι οικογένειες των φοιτητών (μόνο για τη μεταφορά των φοιτητών από την Πάτρα στο Ρίο κάθε οικογένεια θα επιβαρυνθεί τουλάχιστον 1.000 € ανά έτος…).   Ποιος  νοιάζεται γι’ αυτό;

Η στάση του Πανεπιστημίου Πατρών έναντι των Τμημάτων του Αγρινίου

 1. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών από την αρχή δεν είδε με θετικό τρόπο την ένταξη των Τμημάτων του καταργηθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, διότι όπως είναι γνωστό  είναι  ίσως το μόνο Πανεπιστήμιο που δεν επιθυμεί περιφερειακή διάρθρωση και επιδιώκει  την μεταφορά των Τμημάτων στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου .
 2. Οι διαθέσιμοι χώροι στέγασης των κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούν τα Τμήματα που εδρεύουν στην πόλη του Αγρινίου υπολογίζονται σε  8.890,00 τετραγωνικά μέτρα (m2).   Δημιουργείται το ερώτημα αν το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει διαθέσιμο και ελεύθερο χώρο αντίστοιχης έκτασης και αντίστοιχης ποιότητας στο Ρίο για την μεταφορά  τους;
 3. Για τους φοιτητές που διαμένουν στην Πάτρα η διοίκηση του Πανεπιστημίου προχώρησε στη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση φοιτητών (η υπάρχουσα φοιτητική εστία προφανώς δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες..), για τους φοιτητές των Τμημάτων του Αγρινίου όμως, που δεν υπάρχει Φοιτητική Εστία, δεν επιδιώχθηκε ανάλογη λύση… ……
 4. Η κα Πρύτανις δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία της για μεταφορά των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Αγρινίου στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο Πατρών.
 5. Το πανεπιστήμιο Πατρών, επιμένει στην απαξίωση και την διάλυση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο Αγρίνιο, δεν αλλάζει κατεύθυνση για ανάπτυξη της ακαδημαϊκής παρουσίας και δραστηριότητας στο Αγρίνιο , οδηγώντας σε αδυναμία λειτουργίας των ακαδημαϊκών τμημάτων στο Αγρίνιο.
 1. Η κα Πρύτανις ζητά συνεχώς, ασκώντας πιέσεις,  από τα Τμήματα του Αγρινίου να πάρουν απόφαση σχετικά με την χωροθέτηση (μεταφορά στην πανεπιστημιούπολη του Ρίου)!!  Λίγες μόνο ημέρες πριν, πραγματοποιήθηκε Συνέλευση της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης στο Ρίο βάζοντας εκ νέου θέματα συγχώνευσης ή και μεταφοράς τμημάτων του Αγρινίου. Παράλληλα ενθαρρύνονται και οι φοιτητές σε ανάλογες αποφάσεις με την πρόφαση  ότι για τα προβλήματα των φοιτητών φταίει η απόσταση από το Ρίο !! και ότι με τη μεταφορά τους στην Πάτρα τα προβλήματα θα βρουν τη λύση τους.
 2. Παράλληλα με το σενάριο της μεταφοράς, προωθείται και το σενάριο της απαξίωσης και εσωτερικής αποδυνάμωσης και εν τέλει της κατάρρευσης και διάλυσης των Τμημάτων του Αγρινίου. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών διευκόλυνε και προώθησε αμέσως αιτήματα μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου για μετακίνησή τους σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών ή και άλλων Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Από το 2014 μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2017 έχουν αποχωρήσει με τις ‘ ευλογίες της πρυτανείας’  6 μέλη ΔΕΠ του Τμ. ΔΠΦΠ και 2 μέλη ΔΕΠ του Τμ. ΔΕΑΠΤ   υπηρετώντας έτσι  τον απώτερο στόχο της μεταφοράς ή και κατάργησης τμημάτων). Στο παραπάνω διάστημα έχει έρθει μόνο ένα μέλος ΔΕΠ στο Τμ. ΔΠΦΠ, ενώ έχουν δρομολογηθεί και άλλες αποχωρήσεις – μεταφορές μελών ΔΕΠ από τα συγκεκριμένα Τμήματα, για τα οποία όπως φαίνεται έχει δρομολογηθεί η διάλυση ή ενσωμάτωσή τους σε άλλα τμήματα του ΠΠ. Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βρίσκεται η Χώρα μας είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητα πρόσληψης νέων μελών ΔΕΠ.
 3. Από τις ελάχιστες θέσεις μελών ΔΕΠ που δόθηκαν πρόσφατα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 για στελέχωση των ΑΕΙ, το Πανεπιστήμιο Πατρών πήρε 27 θέσεις, αλλά στα τρία Τμήματα του Αγρινίου (με την αριθμ. 83/31.3.2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών όπως αναφέρεται στο με αριθμό 189/7868/1-4-2016 έγγραφο προς τους Κοσμήτορες των Σχολών) δεν δόθηκε ούτε μία και μάλιστα με ειδική αναφορά ότι οι θέσεις που κατανεμήθηκαν στις Σχολές αφορούν Τμήματα που εδρεύουν στην Πάτρα!!!! Επίσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 διατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών 22 θέσεις, αλλά στα τρία Τμήματα του Αγρινίου (με την αριθμ. 109/09.2.2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών όπως αναφέρεται στο με αριθμό 122/3918/13-2-2017 έγγραφο προς τους Κοσμήτορες των Σχολών) και πάλι δεν δόθηκε ούτε μία και μάλιστα με ειδική αναφορά ότι οι θέσεις που δόθηκαν στις Σχολές είναι για τα Τμήματα με έδρα την Πάτρα !!!
 4. Τέλος, η προκλητική εγκατάλειψη των υποδομών του Αγρινίου και οι δυσλειτουργίες που εμφανίζονται αποσκοπούν στην αγανάκτηση των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ για τη ‘αναγκαστική ‘  συναίνεση μεταφοράς των τμημάτων στο Ρίο. Οι πρυτανικές αρχές προσπαθούν να φορτώσουν στο μνημόνιο τις δικές τους αδυναμίες, παραλήψεις και λανθασμένες  πολιτικές (για όλα φταίει το μνημόνιο και η απόσταση..).

Ε.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως φαίνεται υπάρχουν  διαχρονικά   δυνάμεις που απεργάζονται τη διάλυση κάθε πανεπιστημιακής παρουσίας και ακαδημαϊκής δραστηριότητας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και ειδικά στην  πόλη του Αγρινίου   Στα πλαίσια αυτά  οι σημερινές πρυτανικές αρχές συνεχίζουν και σήμερα αυτά που έκαναν  συνάδελφοί τους στο παρελθόν, με την μεταφορά της Οικονομικής Σχολής του Αγρινίου στο Ρίο. Η προσπάθεια  λοιπόν μεταφοράς των Τμημάτων του Αγρινίου στο Ρίο συνεχίζεται και επανέρχεται με κάθε ευκαιρία-συγκυρία .

Ως φαίνεται για την Αιτωλοακαρνανία, που επιμένει να ζει χωρίς ουσιαστική βοήθεια από το κεντρικό κράτος, επιφυλάσσεται  άλλος ρόλος.

Όμως το μέλλον της Αιτωλοακαρνανίας και γενικότερα της χώρας δεν μπορεί να το καθορίζει η εκάστοτε Πρυτανική  Αρχή , με υποκειμενικά κριτήρια αντί ακαδημαικών και κοντόφθαλμες λογικές και ατομικά  μικροσυμφέροντα που ενίοτε καθορίζονται ως προς την κοντινότερη απόσταση από τον τόπο διαμονής του καθενός. Κριτήρια που ανακαλύπτονται έξαφνα μετά από την ασφαλή μονιμοποίηση σε μία πανεπιστημιακή έδρα.   Δεν μπορεί να το καθορίζουν Πρόεδροι  που αντί να κοιτάξουν πως θα ενδυναμώσουν τα τμήματα των οποίων ανέλαβαν την προεδρία, κοίταξαν πως θα ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και συμφέροντα, εγκαταλείποντας τα τμήματα μόλις διασφάλισαν θέση σε άλλο Τμήμα ή Πανεπιστήμιο….

Είναι αδιανόητο και  ταυτόχρονα προκλητικό για τους πολίτες  αυτού του τόπου  να τίθεται ζήτημα της ακαδημαϊκής παρουσίας στον νομό  μετά από 30 έτη συνεχούς λειτουργίας Πανεπιστημιακών Τμημάτων και για ένα διάστημα του αυτόνομου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Ο λαός και οι φορείς της Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα του Αγρινίου, απαιτούν όχι μόνο την ύπαρξη και λειτουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων και ακαδημαϊκής δραστηριότητας στο Αγρίνιο και γενικότερα στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και την περαιτέρω  ανάπτυξή τους

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Να σταματήσει κάθε υπονομευτική προσπάθεια μεταφοράς των Τμημάτων του Αγρινίου ή ενσωμάτωσής τους σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.
 2. Ανάπτυξη υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Αγρίνιο. – αξιοποίηση της έκτασης των 178 στρεμμάτων στη θέση Παλαιού αεροδρομίου Αγρινίου
 3. Ίδρυση Σχολής Αειφορικής Διαχείρισης με έδρα το Αγρίνιο στην οποία θα πρέπει να ενταχθούν τα 3 Τμήματα του Αγρινίου.
 4. Ίδρυση Γεωπονικής Σχολής στο Αγρίνιο, με Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Τμήμα Ζωικής Παραγωγής. Σε ένα κατ΄ εξοχή αγροτικό νομό με τεράστιες δυνατότητες (ιδανικό κλίμα, έφορα εδάφη, πλούσιο σε νερά, παράδοση στον αγροτικό τομέα, κλπ) θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη και απαραίτητη η ίδρυση και λειτουργία ενός τμήματος Γεωπονίας. Ένα τέτοιο Τμήμα θα μπορούσε άνετα να λειτουργήσει , αξιοποιώντας για έρευνα και τις εργαστηριακές υποδομές των άλλων Τμημάτων, ΔΠΦΠ και ΔΕΑΠΤ και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας, όπου δεν υπάρχει κανένα Τμήμα Γεωπονίας στα πανεπιστήμια (Ιωνίων Νήσων , Ιωαννίνων, Πατρών και Πελοποννήσου.
 5. Επανίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, με ένταξη σε αυτό:
 6. Των τριών Πανεπιστημιακών Τμημάτων που εδρεύουν στο Αγρίνιο (στη σχολή Αειφορικής Διαχείρισης) και
 7. Της Προτεινόμενης Σχολής Γεωπονίας ( με δύο τμήματα, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής παραγωγής και Τμήμα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής).
 8. Επαναφορά – Επαναπατρισμός της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, που αδίκως μεταφέρθηκε παλαιότερα από το Αγρίνιο στην Πάτρα και με δεδομένο ότι σήμερα έχει  χάσει την ακαδημαϊκή του αίγλη .!
 9. Επαναφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας που με την κατάργησή του περιήλθε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Α.  Άμεση αξιοποίηση Δημόσιων κτιρίων στο Αγρίνιο

Α.1. Παλαιό Νοσοκομείο Αγρινίου

Οι εγκαταστάσεις του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου παραμένουν χρόνια τώρα αναξιοποίητες με δεδομένη και την οικονομική κρίση.. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις στο σύνολό τους (ή μέρος τους) μπορούν να παραχωρηθούν (δωρεάν ή έναντι συμβολικού τιμήματος) στο Πανεπιστήμιο για την κάλυψη των αναγκών του (φοιτητική εστία, διοικητικές υπηρεσίες, στέγαση Τμημάτων, εργαστηρίων, κλπ). Θεωρούμε ότι, τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν αν υπάρχει πολιτική βούληση..

Α.2. Αποθήκες Αδελφών Παπαπέτρου.

Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας ορόφων 7.680 τ.μ., (και επιπλέον ημιυπόγειου χώρου 1500 τ.μ.) ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και παραμένει αναξιοποίητο. Το συγκεκριμένο κτίριο μπορεί να ανακαινιστεί και με τις απαραίτητες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων (στέγαση αρχαιολογικού μουσείου, κλπ) να στεγάσει και το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ), το οποίο στεγάζεται σήμερα στο κτίριο του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου…

Β. Αξιοποίηση έκτασης 178 στρεμμάτων στο παλαιό αεροδρόμιο Αγρινίου

Ανάπτυξη υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Αγρίνιο. – αξιοποίηση της έκτασης των 178 στρεμμάτων στη θέση Παλαιού αεροδρομίου Αγρινίου. Η  παραχώρηση της έκτασης από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, έληξε  στις 26 Μαρτίου του 2017 και πρέπει να ζητηθεί νέα παράταση, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες για την αξιοποίηση του ακινήτου και την ανάπτυξη υποδομών (Πανεπιστημιούπολης) όπως προβλέπεται (ο φάκελος είναι έτοιμος απομένει η επικαιροποίηση της έγκρισης από το Δήμο Αγρινίου για  υποβολή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την έκδοση του Τοπικού Ρυμοτομικού).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Ιούλιο του 2013 , που εντάχθηκε σε αυτό το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον  για την αξιοποίηση του ακινήτου (ολοκλήρωση του τοπικού ρυμοτομικού σε πρώτη φάση).

Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων στην έκταση των 178 στρεμμάτων μετά την έκδοση του τοπικού ρυμοτομικού με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

Σημειώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας το 2012 είχε υποβάλει πρόταση για ένταξη έργου ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων, συνολικής επιφάνειας 10.806 m2 προϋπολογισμού 11.994.660 €, στην παραπάνω έκταση των 178 στρεμμάτων, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα είχε κάνει δεκτό το αίτημα για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3389/2005 του έργου «Υλοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας», με χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου στην υλοποίηση του έργου από κοινοτικούς πόρους μέχρι 60% της κατασκευαστικής του αξίας.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. Επαναφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας που με την κατάργησή του περιήλθε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
 2. Επιστροφή των κονδυλίων που παρέλαβε κατά την κατάργηση το Πανεπιστήμιο Πατρών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, περίπου 1.800.000 €.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ακαδημαική προοπτική ενός τόπου μπορεί να αποφασίζεται από την πολιτεία , ωστόσο τα κριτήρια ανάπτυξης και επιτυχούς πορείας ενός Πανεπιστημίου θα καθορίζονται πάντοτε από την ιδανική  χωροθέτηση και τον βαθμό  υποστήριξης της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας . Η Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα το Αγρίνιο πρέπει να αποδείξει ότι αντιλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος ως υπέρτατο κοινωνικό αγαθό που παράγει γνώση , πολιτισμό και αναδεικνύει την αριστεία .

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

17 Σχόλια

 1. PANE-6

  ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 100.000 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ; ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ;

 2. Φοιτητής

  PANE 6 Ο ΜΕΓΑΛΟΙΔΕΑΤΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΡΗΜΑΞΕΙ.. ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ ΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ. ΕΣΥ,ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ,ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ ΘΕΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΣΟΥ..ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΜΩΣ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ..ΤΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ..ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΘΑ ΕΙΧΕ ΦΑΝΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ..ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ..ΤΩΡΑ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ Ή ΕΛΠΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ..ΕΝΑ ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΟΠΟ..ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΝΑ ΛΕΓΑΜΕ..

 3. PANE-6

  ΕΣΥ ΤΙ ΛΕΣ ΔΗΘΕΝ ΦΟΙΤΗΤΗ; ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ; ΠΟΤΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕΝ ΕΚΜΕΤΑΛΥΤΗΚΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ; ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ.

 4. Λ.Κ.

  Πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο; Να καθαρίσουμε πρώτα τις ακαθαρσίες δεσποζόμενων σκύλων και τα προφυλακτικά που όλο το μήνα Ιούνιο κοσμούν την οδό Αρακύνθου και τις πέριξ οδούς και μετά να προσκαλούμε κόσμο να μας επισκεφθεί. Δεν υπάρχει οδοκαθαριστής ή εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του;

 5. agnostos

  Τόσα χρόνια οι σχολές έχουν προβλήματα και κάθε λίγο αλλάζουν διοίκηση, όνομα και τόπο. Δεν γίνετε σχολές ΑΕΙ να λειτουργούν με τέτοια ανασφάλεια, όπου φυσάει πολιτικός άνεμος να πηγαίνουν και οι σχολές.
  Πολύ σωστά τα στοιχεία που δίνετε, αλλά δεν σημαίνει οτι δεν υπάρχουν προβλήματα που δε λύνονται τόσα χρόνια. Έχουν αλλάξει 3 πανεπιστήμια, (Ιωαννίνων, Δ Ελλάδας, Πατρών) και έχουν μονίμως προβλήματα χρηματοδότησης, στελέχωσης και διοίκησης.
  Δηλαδή τόσα χρόνια οι φοιτητές και οι καθηγητές που παραπονιούναι είναι απλά γκρινιάρηδες ή όλους τους έχει υπνωτίσει η Πάτρα; Δε νομίζω. Και αν δε πιστεύετε τους “ξένους” φοιτητές, για ρωτήστε όσους Αγρινιώτες φοιτητές σπουδάζουν στο Αγρίνιο. Και αυτοί ψέματα θα σας πουν?
  Απο επαρχία είμαι και γω και καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου, αλλά δε μπορεί να μένουν εκεί οι σχολές. Δε νομίζετε οτι τόσα χρόνια οι σχολές θα είχαν καλυτερέψει; Στην Πάτρα θα είναι καλύτερα για τις σχολές απο ακαδημαική και ερευνητική άποψη.
  Πρέπει να κοιτάξετε και το μέλλον των σχολών, γιατί κανένας δε θέλει να στείλει το παιδί του σε μια μέτρια σχολή που υπάρχει απλά για να συντηρεί έναν τόπο.
  Ο σύλλογος Επιχειρηματιών δεν έχει και δε θα έπρεπε να έχει σχέση με τα ακαδημαικά θέματα. Φυσικά και μπορεί να λέει την άποψη του δημόσια, αλλά όχι και να θέλει να επηρεάζει τη λειτουργία των σχολών. Άρα μήπως αντιμετωπίζει και τις σχολές σαν επιχειρήσεις; Και αν ήταν καλύτερα στο Αγρίνιο θα το ζητάγανε και οι σχολές να μείνουν, όχι μόνο ο Σύλλογος Επιχειρηματιών.

 6. Στέλιος

  Ωραια και καλα αλλα μήπως δεν λεγονται και ολα;;;;;; Η διαφορα ειναι οτι δεν υπαρχουν λεφτα για ολα αυτά , τα εχουμε ξανακουσει διακοσες χιλιαδες φορες, επισης κανεις δεν λεει οτι τα τμηματα γινανε πολυτεχνειακα επι πανεπιστημιου Πατρων. Επιπλέον ότι έγινε επι σχεδιου Αθηνά δεν αλλάζει απο μέρα σε μέρα.. Στο συνολο του θαρρώ οτι ειναι μια ουτοπια.

 7. PANE-6

  Αgnostos ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ Κ.Τ.Λ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΛΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΕΧΕΙ Η ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ;;; ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ;

 8. Φωτης

  Φοιτητής…….. Εκεί στο μεσολογγι δεν έχεις κανέναν site να γράψεις ??? Άσε αυτά τα φοιτητής και τά παραμύθια .

 9. Ανώνυμος

  πως επικοινωνεί κάποιος με τους υπεύθυνους της πρότασης (mail/fb κλπ)?

 10. Μάτσας Νικόλαος

  πως επικοινωνεί κάποιος με τους υπεύθυνους της πρωτοβουλίας αυτής? (mail / fb…)

 11. Στέλιος

  Agnostos συμφωνώ με οτι λες 100% ! Και ειναι κριμα δυστυχως γιατι δεν νομιζω να σε ακουσει και κανενας. Οταν το μυαλο ειναι κολλημενο στον εγωισμο και το συμφερον, μην περιμενεις ανθρωπια και ενδιαφερον. Εχουν κανει το πανεπιστημιο επιχειρηση.. Ντροπη και μονο ρε.

 12. Φοιτητής

  agnostos ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΑΠΟΛΥΤΑ!! ΦΩΤΗΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΣΑΣ. ΒΛΕΠΕΙΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ. ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ..ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΥ.ΚΑΙ ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΗΣΟΥΝ. ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΒΟΥΛΑ ΟΝΤΑ ΟΥΤΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΣΟΥ ΔΕΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ,ΤΙ ΕΧΕΙ Η ΠΟΛΗ ΣΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΓΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΩΣ ΦΕΥΓΟΥΝ ΘΕΛΩΝΤΑΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ.ΑΝ ΕΙΧΕΣ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΙ ΑΣ ΤΟ ΕΔΕΙΧΝΕΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ-ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. ΟΠΩΣ ΣΤΡΩΣΑΤΕ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ !!

 13. agnostos

  Φίλε pane-6 εγώ είπα ότι τα τμήματα έχουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Όχι να καταργηθούν όλα τα περιφερειακά.
  Αντίθετα εσύ πάνω στα νεύρα σου, είπες πριν : “ΕΧΕΙ Η ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ;;; ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ;”
  Δηλαδή θες πανεπιστήμιο στο τόπο σου επειδή έχουν και οι άλλοι; Και ακαδημαικά που θα κινηθεί; Πως θα εξασφαλίσει πόρους; Ποιός θα το οργανώσει;
  Οι σχολές ζητάνε να πάνε στη Πάτρα γιατί θα εξασφαλίσουν καλύτερη διοικητική, ερευνητική ανάπτυξη, σε ένα πανεπιστήμιο ήδη οργανωμένο και με πολύ καλή κατάταξη και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Δ. Ελλάδας και οποιοδήποτε νέο πανεπιστήμιο, θέλει χρόνια ολόκληρα να ανέβει θέσεις και επίπεδο, και αν κρίνουμε απο την πρώτη ίδρυση του, δε τα κατάφερε ούτε στα βασικά. Οι σχολές τώρα ανήκουν στη Πάτρα, σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο και ξαφνικά θα τις τραβήξετε πίσω με το Δ. Ελλάδος. Αυτό το σκέφτηκε κανείς; Δε λέω οτι θα χαντακωθούν, αλλά θα πέσουν σε κάποιους τομείς, αφού θα είναι σε νεο πανεπιστήμιο και θα θέλουν χρόνια , απο την αρχή να παλεύουν. Ενώ στη Πάτρα θα ανέβουν κ άλλο και πιο γρήγορα.
  Με όσους σοβαρούς φοιτητές και καθηγητές μιλήσεις θα δεις οτι δε θέλουν να φύγουν επειδή το Αγρίνιο είναι κακό. Θέλουν να φύγουν για το καλό των τμημάτων. Το ξαναλέω : με όσους σοβαρούς. Καταλαβαίνω τα προβλήματα σας, αλλά όχι να μένουν τα τμήματα προβληματικά για να χαρούν οι πολιτικοί. Γιατί όσοι γραβατωμένοι κοροιδεύουν το Αγρίνιο, άλλοι τόσοι κοροιδεύουν και τις σχολές. Γ αυτό τώρα τα τμήματα κοιτάνε το καλό τους.

 14. Φοιτήτρια

  agnostos έχεις απόλυτο δίκιο. Ο κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να είναι με το μέρος μας. Σταματήστε αυτόν τον πόλεμο προς τη πλευρά μας επιτέλους.

 15. Μητσακος

  Ως τρίτος θα συμφωνήσω με την άποψη του agrinio vice αλλά και του κ Ροδίτη. Η τοπική κοινωνία αγνοώντας τις θέσεις φοιτητών και καθηγητών βλέπει το πανεπιστήμιο μόνο ως κερδοκοπικό μαγαζί,αδιαφορώντας αν το ίδρυμα μπορεί να σταθεί στην πόλη σας.Με σαθρά επιχειρήματα του τύπου ,αφού έχει η τρίπολη που είναι πιο μικρή εμείς γιατί να μην έχουμε ή αναφέροντας την προσφορά της πόλης στην ακαδημαική κοινότητα κανείς μα κανείς δεν πρόκειται να πειστεί.Προφανώς χρειάζονται πιο πειστικοί λόγοι.Χωρίς να γνωρίζω πολλά πράγματα,με αυτά που διαβάζω η πόλη δεν έχει ούτε καν κατάλληλες κτιριακές υποδομές.Πως θα μπορέσει να ανταγωνιστεί το πανεπιστήμιο Πατρών?Το μεγάλο μείον όμως είναι ο αρνητισμός της πανεπιστημιακής κοινότητας.Ενα ερώτημα που θέλω να θέσω στους φίλους Αγρινιώτες είναι αν προτιμούν ένα πανεπιστήμιο απαξιωμένο αρκεί να γίνει στην πόλη τους όπου ενδεχομένως θα φοιτήσουν και τα παιδιά τους ή ένα πανεπιστήμιο ανταγωνιστικό στην Πάτρα.

 16. ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΕΑΠΤ

  Επιτέλους αφήστε για λίγο εσείς οι αγρινιώτες την τσέπη σας στην άκρη ..και δώστε τη ευκαιρία στα νέα τα παιδιά να διεκδικήσουν ένα καλύτερο ακαδημαϊκό μέλλον .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.