Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, 2020

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Αμφιλοχίας μέχρι το 129,2 χλμ.

kykloforiakes-rythmiseis
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό, από Α/Κ Αμφιλοχίας (χ/θ 106+197) έως και χ/θ 129+281 (από τον κόμβο Αμφιλοχίας μέχρι το 129,2 χλμ.), για την πραγματοποίηση εργασιών τακτικής συντήρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας γνωστοποίησε με απόφασή της σήμερα η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.

Η απόφαση περιλαμβάνει:

Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του Αυτοκινητοδρόμου ή τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας κάθε φορά ή τον τοπικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με τη Λ.Ε.Α. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τον τοπικό αποκλεισμό τμημάτων κλάδων εισόδου ή εξόδου των ανισόπεδων κόμβων, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» από τον Α/Κ Αμφιλοχίας (χ/θ 106+197) έως την χ/θ 129+281, κατά το χρονικό διάστημα από 10/08/2017 έως και 31/12/2017, με ώρες εκτέλεσης εργασιών ως εξής:

α) από Δευτέρα έως και Παρασκευή από την ανατολή έως την δύση του Ηλίου,

β) Σάββατο και Κυριακή από την ανατολή του Ηλίου έως ώρα 16.00,

για την πραγματοποίηση εργασιών τακτικής συντήρησης της οδού. Το μήκος ζώνης των έργων δεν θα υπερβαίνει τα δύο χιλιόμετρα και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας και η καλή κατάσταση του κυκλοφορούμενου τμήματος.

Από το παραπάνω χρονικό διάστημα, εξαιρούνται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες απαγορεύεται η πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, ως εξής:

α) Τα χρονικά διαστήματα από 11/08 έως και 16/08, 27/10 έως και 29/10, 22/12 έως και 27/12 και 29/12 έως 31/12.

β) Τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου έως και 10/09/2017.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (ημέρες εκτέλεσης εργασιών), με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της παραχωρησιούχου εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και εργαζομένων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. (Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων) και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου. Πέραν των ανωτέρω η παραχωρησιούχος «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» είναι υποχρεωμένη:

α) Να ενημερώνει εγγράφως το Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.

β) Να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες της οδού με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και τη διαδικτυακή της σελίδα, καθώς επίσης να παρέχει συνεχή πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ) Κάθε φορά, μετά το πέρας των εργασιών, πριν νυχτώσει ή εντός των ωρών που καθορίζονται με την παρούσα, να αίρονται οι ρυθμίσεις και να απομακρύνονται τα μέσα σήμανσης και ο μηχανικός εξοπλισμός, προκειμένου το κατάστρωμα της οδού να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας, κ.λ.π.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Α.Τ. Αμφιλοχίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, έως 31/12/2017.

Οι παραβάτες της απόφασης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Η λήψη των επιβαλλομένων μέτρων έχει ανατεθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.