Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020

O πρωτογενής τομέας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ktinotrofiaΟ νομός Αιτωλοακαρνανίας  είναι ο  μεγαλύτερος  της  Ελλάδας  σε  έκταση    και κατ  εξοχήν   αγροτικός  και  κτηνοτροφικός  Η  οικονομική  ανάπτυξη  της  περιοχής  στηρίζεται στους πιο  πάνω  κλάδους .Διαθέτει περίπου το 10% του ζωικού κεφαλαίου όλης της χώρας σε αιγοπρόβατα και το 6% αυτού σε βοοειδή.   Μεγάλη  ανάπτυξη  έχει  η  εντατικής  μορφή  χοιροτροφία  όπως  και  οι  υδατοκαλλιέργειες

stavros-lainasΓράφει ο Σταύρος Λαϊνάς*

Τα περισσότερα   προϊόντα του  πρωτογενή  τομέα  ( αγροτικά και  κτηνοτροφικά )της  Αιτωλοακαρνανίας πρέπει  να  αποκτήσουν  ταυτότητα  Οι  εκμεταλλεύσεις  των  αιγοπροβάτων    ανέρχονται  σε  11.000 με  ζωικό  κεφάλαιο  1.200.000 ζώα  περίπου  .Επίσης  ο  νομός  Αιτωλοακαρνανίας  είναι Πανελλαδικά πρώτος  στην  Βιολογική  Γεωργία  και  κτηνοτροφία  με  3.100 εκμεταλλεύσεις ενταγμένες σε  αυτό το πρόγραμμα   .    Στα    βοοειδή  οι  εκμεταλλεύσεις  είναι  1.500  με  ζωικό  κεφάλαιο  60.000  ζώα . Στην  δε  χοιροτροφία  40  εκμεταλλεύσεις  με  15.000  χοιρομητέρες  Οι  υδατοκαλλιέργειες  αποτελούνται  περίπου  από  20  μονάδες  εντατικής  μορφής με  παραγωγή  τσιπούρα  και  λαβράκι.

Η   Ευρωπαϊκή Ένωση Το 1992 με τον κανονισμό 2081/92  θέσπισε για πρώτη φορά το καθεστώς, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των  αγροτικών  και  κτηνοτροφικών   προϊόντων και των τροφίμων  Το 2006    δημιούργησαν ποιο  ευέλικτους   τους 510/06 και 509/06 αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να αλλάξουν   το πεδίο εφαρμογής τους .Αργότερα  βελτιώνοντας την  κατάσταση   η  (ΕΕ)με τον  κανονισμό   1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21/10/2012 «για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» τα   σύμπτυξαν   σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο . Προστέθηκαν   και άλλα σχήματα ποιότητας όπως οι  ενδείξεις «Προϊόν ορεινής παραγωγής», «Προϊόν νησιωτικής γεωργίας» κ.λ.π. Αποτέλεσμα όλων  αυτών  και   μαζί  με   την  Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), οι αγρότες και  οι  κτηνοτρόφοι   έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε μορφές  ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω της πιστοποίησης   της γεωργικής και  κτηνοτροφικής παραγωγής. Υπάρχει  πλέον  η  δυνατότητα στους παραγωγούς (ιδίως των μειονεκτικών και ορεινών περιοχών) να μπορούν   ευκολότερα να  προωθούν τα   προϊόντα τους που παρουσιάζουν ξεχωριστά   χαρακτηριστικά, με  αποτέλεσμα  την  επίτευξη   καλύτερης   τιμής  στην αγορά αυξάνοντας   έτσι το εισόδημά τους.  Οι  δε   καταναλωτές  έχουν   την  ευχέρεια  να  αγοράζουν   προϊόντα ποιοτικά, με εγγυήσεις για τη παραγωγή, επεξεργασία και τη γεωγραφική προέλευση τους . Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που δίνεται  σε ένα προϊόν το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως  στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους  φυσικούς παράγοντες· Όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της συγκεκριμένης  γεωγραφικής περιοχής.  Η «γεωγραφική ένδειξη» δηλώνει την  προέλευση   του  προϊόντος  ως  προς την   καταγωγή  από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα· του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό,όπως η φήμη ή άλλο  μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση· και του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής γίνεται  εντός της  γεωγραφικής περιοχής. Ο φορέας  για  τις  ποιο  πάνω  πιστοποιήσεις    είναι  ο ( AGROCERT), είναι αρμόδιος για την έγκριση των υποβαλλόμενων από τις ενδιαφερόμενες ομάδες παραγωγών   αιτημάτων ένταξης στο σύστημα έλεγχου,   την πραγματοποίηση ελέγχων σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε., τη διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών , την πιστοποίηση των εν λόγω προϊόντων και την τήρηση Μητρώου Εγκεκριμένων επιχειρήσεων και Μητρώου δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ.  Ειδικά  στο  νομό   Αιτ/νιας  τα μοναδικά προϊόντα ΠΟΠ είναι η Φέτα, η Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας  και το Αυγοτάραχο Μεσολογγίου Μπορούμε στην  φέτα  να  δώσουμε  γεωγραφικό  προσδιορισμο  όπως  φετα  Βάλτου, φέτα  Ξηρομέρου, φέτα Θέρμου ορεινής  Τριχωνίδας , φέτα  ορεινής Ναυπακτίας .Το  γάλα  των  περιοχών  αυτών  , το γιαούρτι, ριζόγαλο κλπ .

Επίσης η  αθερίνα  Τριχωνίδας .Η λίμνη κατέχει άλλη μία πρωτιά. Είναι η μοναδική που φιλοξενεί τη θαλασσινή Αθερίνα, ένα ψάρι που ζει μόνο στις θάλασσες. Σε άγνωστη γεωλογική εποχή, εισήλθε στη λίμνη και προσαρμόστηκε απόλυτα στο γλυκό νερό. Ο αξιόλογος πληθυσμός της είναι αντικείμενο ιδιαίτερα αποδοτικής αλιείας με μεγάλη εμπορική αξία στην αγορά της Αθήνας μπορεί και πρέπει   να  γίνει ΠΟΠ, οι  ελιές  Αγρινίου , η  τσιπούρα  Μεσολογγίου.

To  πρόγραμμα  της Ν.Δ  για  τους  Αγρότες και  κτηνοτρόφος  περιλαμβάνει  ένα  σχέδιο  το λεγόμενο   Μοντέλο Αγροτικού Επιχειρείν, με ισχυρούς, ανταγωνιστικούς επαγγελματίες αγρότες και κορωνίδα τις ισχυρές αγροτικές εταιρικές συμπράξεις των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών. Αγροτική Επιχειρηματικότητα, που θα εδράζεται και σε ένα νέο αξιακό μοντέλο υψηλής κοινωνικής και επαγγελματικής αναγνώρισης των απασχολούμενων με τη Γεωργία και την ΚτηνοτροφίαΜε  πολιτικές φοροελάφρυνσης, (από 22% που  είναι  σήμερα  στο  9%)εξορθολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και μείωσης του κόστους παραγωγής. Δίνονται  γενναία  κίνητρα  σε ομάδες  παραγωγών  όπως  προβλέπεται  και από τη Ε.Ε

Μέλημα της ΝΔ είναι η  βέλτιστη αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων του ΠΑΑ 2014 – 2020, αλλά  και  πλήρης  απορρόφηση   των χρηματοδοτικών  προγραμμάτων  της ΕΕ.

Πρωτεύουσα σημασία της ΝΔ,  και η αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών, που ταλαιπωρούν τον πρωτογενή τομέα. Όπως η  ο εκσυγχρονισμός του απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ, η εναρμόνισή στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, η δίκαιη κατανομή, ασφαλίστρων, σε γεωργία και κτηνοτροφία.

«Η θεσμοθέτηση Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης μίας στάσης, θα απλοποιήσει τις διεκπεραιωτικές υποχρεώσεις των παραγωγών με τις αρμόδιες υπηρεσίες»

Όπως προτεραιότητά είναι και η ανάδειξη της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα της ορεινής. ενεργοποίηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για τον πολλαπλασιασμό των απαιτούμενων ελέγχων κρέατος και γάλακτος, χτυπώντας στην πράξη τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Όλα  αυτά  θα  συμβάλουν  στην ανάπτυξη  περαιτέρω  της  κτηνοτροφίας  και  γεωργίας  έτσι  ώστε το  επάγγελμα  αυτό  να  το  ακολουθήσουν και οι  νεώτερες  γενιές  σαν σύγχρονοι   επιχειρηματίες αγρότες -κτηνοτρόφοι.

*Βιολόγος –Ιχθυολόγος
Περιβαλλοντολόγος
Σύμβουλος   Επιχειρήσεων
Μέλος  Μητρώου  Στελεχών  Νέας  Δημοκρατίας

 

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ Η. ΛΑΪΝΑΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ –ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Σταύρος Η. Λαϊνάς γεννήθηκε στο Αγρίνιο , το 1963.
Τελείωσε το Λύκειο και πέρασε 20ς στο ΤΕΙ Μεσολογγίου , στο τμήμα Ιχθυολογίας.
Το έτος 1981 έγινε ιδρυτικό μέλος της ΔΑΠ ΝΔΦΚ παίρνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό 57% σε όλη την Ελλάδα.
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στο ΤΕΙ Μεσολογγίου εισήχθη 10ς στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Για τέσσερα (4) συνεχόμενα χρόνια συμμετείχε ενεργά στη γενική συνέλευση των φοιτητικών εκλογών , ως εκλεγμένος πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας την ΔΑΠ ΝΔΦΚ, η οποία είχε βγει 1η δύναμη .
Παράλληλα το 1989 εκλέγεται να εκπροσωπήσει την Νέα Δημοκρατία από το νομό Αιτωλοακαρνανίας στη Τριτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση ΚΥΔΕΠ και στις Πανελλαδικές εκλογές για το εποπτικό συμβούλιο, κατακτά τη θέση του 1ου αναπληρωματικού συμβούλου , αποσπώντας ψήφους από ολόκληρη την Ελλάδα.
Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως Δόκιμος Έφεδρος Ανθυπολοχαγός του Υγιειονομικού , φέροντας το βαθμό του εφέδρου λοχαγού. Ορκίστηκε πτυχιούχος βιολόγος με κατεύθυνση το περιβάλλον και την οικολογία και έκτοτε ασκεί επιτυχώς το επάγγελμα του βιολόγου ως ελεύθερος επαγγελματίας. Καινοτομεί και διατηρεί στο κέντρο του Αγρινίου το πρώτο γραφείο περιβαλλοντικών και αλιευτικών μελετών για το νομό Αιτωλοακαρνανίας ,με έμφαση στις άδειες κτηνοτροφικών μονάδων.
Κατά το χρονικό διάστημα 2003-2007 αναλαμβάνει την εταιρεία ΙΧΘΥΚΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης ως Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος και επιτυγχάνει τη μείωση των δαπανών της κατά 60%.
Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων , του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων , του ΓΕΩΤΕΕ και κατέχει πτυχίο μελετητικό , κατηγορίας 26-27 (περιβαλλοντικές και αλιευτικές μελέτες) του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η σύζυγός του είναι η Μαρία Κασλά βιολόγος-εκπαιδευτικός , εγγονή του αείμνηστου ήρωα ταγματάρχη Δημητρίου Κασλά και έχουν ένα γιο.

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.