Κυριακή, 5 Ιουλίου, 2020

Έως την Παρασκευή οι εγγραφές επιτυχόντων Α’ φάσης στο ΔΙΕΚ Πάτρας

Το ΔΙΕΚ Πάτρας ενημερώνει ότι οι επιτυχόντες της Α’ φάσης μπορούν να εγγράφονται στο ινστιτούτο από την Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου. Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι σπουδαστές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΙΕΚ αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 16/09/2019 μέχρι και την Παρασκευή 20/09/2019 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Α’ φάσης στο ΔΙΕΚ Πάτρας.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους και

α) φωτοτυπία της ταυτότητάς

β) απολυτήριο τίτλο λυκείου

γ) φωτοτυπία στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (προαιρετικά)

δ) φωτοτυπίες που αφορούν σε κοινωνικά κριτήρια (πολυτεκνία κ.λπ.) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην ηλεκτρονική αίτηση που έχουν ήδη κάνει.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 14:00 – 20:00

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Ταχυδρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα των κατά τόπους ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/diek_list.xls

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα ΙΕΚ εγγραφής τους. Σε περιπτώσεις ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ αυτό καταγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου (στο χώρο που αναφέρεται για ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) την οποία και υπογράφει. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται σε πληροφοριακό σύστημα. Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής. Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.