Σάββατο, 23 Ιανουαρίου, 2021

Έρχεται η ελεγχόμενη στάθμευση στους δρόμους της Ναυπάκτου

Έρχεται η ελεγχόμενη στάθμευση στους δρόμους της Ναυπάκτου

Ξεκινά το επόμενο διάστημα η εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) στους δρόμους της Ναυπάκτου.

Αφού έχει πάρει όλες τις εγκρίσεις και έχει λάβει και ΦΕΚ η ελεγχόμενη στάθμευση θα εφαρμοστεί σε όσα σημεία προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη, εκτός από το ιστορικό κέντρο της Ναυπάκτου που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα το έργο της Ανάπλασης.

Με το πρόβλημα της στάθμευσης στο κέντρο της Ναυπάκτου να κάνει την εμφάνισή του στην αρχή της δεκαετίας του 1990 και σταδιακά να επεκτείνεται και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου αλλά και στα παραλιακά μέτωπα, Ψανής και Γριμπόβου, μέχρι σήμερα σε επίπεδο μελετών είχαμε: Εκπονήθηκε το 2007 μελέτη με τίτλο «Μελέτη Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων σε Συγκεκριμένα Σημεία του Δήμου – Παρεμβάσεις στην Κεντρική Περιοχή της Ναυπάκτου». Νέα μελέτη το 2008 με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην Κεντρική Περιοχή της Ναυπάκτου».

Άλλη μια μελέτη εκπονήθηκε το 2013 με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη για το Κεντρικό Τμήμα της Ναυπάκτου». Το 2013 είχαμε και την ανάπλαση του κύριου οδικού δικτύου μεταξύ του Κεφαλόβρυσου και της Πλ. Φαρμάκη, η οποία και υλοποιήθηκε. Ακολούθησαν το 2016 Μετρήσεις χαρακτηριστικών ζήτησης στάθμευσης στον πυρήνα της κεντρικής περιοχής, αλλά και μετρήσεις χαρακτηριστικών ζήτησης στάθμευσης στις εσοχές στάθμευσης, ενώ δημιουργήθηκαν την ίδια χρονιά δέκα δημοτικοί χώροι στάθμευσης.

Χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης

Η χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης προκύπτει από μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου στα πλαίσια αρχικών οδηγιών του Δήμου προς τη μελετητική ομάδα του Ν. Βόσκογλου και με διαβουλεύσεις κατά την εκπόνηση της μελέτης.

Από την ίδια μελέτη και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσδιορίζονται και οι ημέρες και ώρες που θα λειτουργεί το ΣΕΣ καθώς και η τιμολογιακή πολιτική, τα τιμολόγια στάθμευσης, και ο τρόπος είσπραξης των τελών στάθμευσης.

Με βάση τις αποφάσεις αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου εκτιμώνται πιθανά έσοδα και δαπάνες για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΕΣ, τόσο σε περίπτωση που ο Δήμος θα λειτουργεί το ΣΕΣ όσο και στην περίπτωση που θα ανατεθεί σε κάποια ιδιωτική εταιρεία.

Αγκάθι η αστυνόμευση

Η αστυνόμευση της λειτουργίας του ΣΕΣ θα γίνεται από Δημοτικούς Υπαλλήλους εντεταλμένους με σχετική απόφαση του Δημάρχου.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ενώ οι Δημοτικοί Αστυνομικοί μπορούν να βεβαιώνουν παραβάσεις στάθμευσης, οι εντεταλμένοι δημοτικοί υπάλληλοι μπορούν να βεβαιώνουν παραβάσεις μόνο σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης και όχι παραβάσεις του ΚΟΚ όπως στάθμευση σε γωνίες, διπλοσταθμεύσεις, στάθμευση σε πεζοδρόμια κλπ.

Αυτό έχει ως συνέπεια σοβαρή δυσλειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς π.χ. για να μη πληρώσει κάποιος το τέλος της ελεγχόμενης στάθμευσης σταθμεύει πάνω στο πεζοδρόμιο ή ακόμη χειρότερη είναι η περίπτωση να διπλοσταθμεύσει κάποιος κλείνοντας κάποιον που είναι νόμιμα σταθμευμένος σε θέση ελεγχόμενης στάθμευσης ο οποίος, ο νόμιμος, δεν είναι σε θέση να φύγει και όταν λήξει η χρόνος στάθμευσής του υπόκειται σε βεβαίωση κλήσης.

Που θα λειτουργεί η Ελεγχόμενη Στάθμευση

Το πλαίσιο που προσδιορίσθηκε έχει ως βάση τα παρακάτω: Το ΣΕΣ δεν θα είναι ένα εισπρακτικό μέτρο αλλά ένα μέτρο που θα βοηθήσει ουσιαστικά την κυκλοφοριακή λειτουργία στον πυρήνα της κεντρικής περιοχής. Η περιοχή εφαρμογής ΣΕΣ περιλαμβάνει τις οδούς Αθηνών από το Κεφαλόβρυσο μέχρι την Ιλάρχου Τζαβέλλα.

Στο τμήμα της Ιλάρχου Τζαβέλλα μέχρι τη στροφή προς την Πλατεία Λιμένα δεν θα εφαρμοστεί η Ελεγχόμενη στάθμευση λόγω των έργων της Ανάπλασης που προαναφέραμε.

Στην οδό Ψαρού το τμήμα της οδού Αρβανίτη από Αθηνών μέχρι Θ. Νόβα, την Θ. Νόβα, την Πλ. Πιά και το τμήμα της Π .Ρήγα από την Πλ. Πιά μέχρι την Αθηνών. Το ΣΕΣ μπορεί να εφαρμόζεται κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων ήτοι: Δευτέρα έως Παρασκευή, το Σάββατο και κατά τις ώρες 09:00π.μ. έως 14:00μ.μ. και 17:30μ.μ. έως 20:30μ.μ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διάταξη των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης καθιστά βολική την αστυνόμευση καθώς, ο ένας δημοτικός υπάλληλος αστυνόμευσης θα ξεκινά από το Κεφαλόβρυσο στην οδό Αθηνών μέχρι τη Μανασή, πίσω μέχρι την Αρβανίτη, θα συνεχίζει στην Αρβανίτη μετά στην Θ. Νόβα μέχρι την Πλ. Πιά συνέχεια στην Πλ. Πιά και τέλος στην Π. Ρήγα μέχρι το Κεφαλόβρυσο. Ο δεύτερος θα καλύπτει την διαδρομή από τη στροφή στην Πλ. Λιμένα, συνέχεια Ιλάρχου Τζαβέλλα, Ψαρού μέχρι Ιντζέ, πίσω Ψαρού, οδό Αθηνών μέχρι Μανασή και επιστροφή.

Το κόστος στάθμευσης – Έσοδα

Καθώς τα συστήματα της δωρεάν στάθμευσης έχουν αποτύχει γιατί οι χρήστες τα υποτιμούν αλλά και γιατί είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν με αποτέλεσμα να υπάρχουν προστριβές, τσακωμοί κλπ.

Στα πλαίσια των αρχών που τέθηκαν αξιολογήθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας, με διαφορετικό κόστος στην κάρτα χρόνου.

Δηλαδή: Ελεύθερη στάθμευση χωρίς τέλος στάθμευσης για μία (1) ώρα και ακολούθως ο χρήστης να αγοράζει χρόνο στάθμευσης για μια (1) ακόμα ώρα με κάρτα ξυστή ή μέσω μηνύματος SMS. Μετά την παρέλευση αυτής της μιας ώρας η στάθμευση να θεωρείται παράνομη και να βεβαιώνεται κλήση.

Η εκτίμηση εσόδων έγινε για δύο (2) τιμές τέλους στάθμευσης (για τη δεύτερη ώρα στάθμευσης): με κάρτες του 1,0 ευρώ και των 2,0 ευρώ.

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τις εκτιμήσεις είναι οι εξής:

Η κατάληψη των προσφερόμενων ωρο – θέσεων στάθμευσης θα είναι 75%. Με την παραδοχή αυτή προκύπτουν 888 σταθμεύσεις ημερησίως ήτοι η κάθε μία από τις 157 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης θα εξυπηρετεί κατά το ωράριο λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης 5,66 σταθμεύσεις.

Από το σύνολο των 888 ημερήσιων σταθμεύσεων έγινε η παραδοχή ότι το 60% θα είναι σταθμεύσεις διάρκειας μέχρι μία (1) ώρα (δωρεάν), το 30% θα είναι σταθμεύσεις μέχρι δύο (2) ώρες και το υπόλοιπο 10% σταθμεύσεις με διάρκειας μεγαλύτερη από δύο ώρες που συνεπάγεται παράβαση. Στο 90% περίπου των παράνομων σταθμεύσεων θα δίδεται κλήση με πρόστιμο 20 ευρώ.

Από τις κλήσεις που εκδίδονται θα πληρώνεται το 50%. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, προκύπτουν ημερήσια έσοδα 875 ευρώ, όταν το τέλος στάθμευσης είναι 1,0 ευρώ και 1.128 ευρώ όταν το τέλος στάθμευσης είναι 2,0 ευρώ. Σε ετήσια βάση τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 263.375 ευρώ και 339.528 ευρώ.

Να σημειώσουμε, πως τα έσοδα που αναφέρονται πιο πάνω, αντιστοιχούν στην εφαρμογή του συνολικού σχεδίου της ελεγχόμενης στάθμευσης και όχι αυτής που τελικά θα εφαρμοστεί λόγω των έργων της Ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου.

Πηγή: nafsweek.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.