Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Αγρινίου-Καρπενησίου λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Αγρινίου-Καρπενησίου λόγω εργασιών

Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών από την χ/θ 4+380 έως την χ/θ 4+480 της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης» έλαβε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτριος Νικ. Γαλαζούλας.

Ειδικότερα αποσκοπώντας στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, για την κατασκευή του οχετού ομβρίων Ο3 στην χ/θ 4+430 της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου αποφασίστηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ (1)
1. H επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου, από την χ/θ 4+380 έως την χ/θ 4+480.
2. H διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο ως άνω τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου και την διεξαγωγή αυτής μέσω της παράπλευρης υπό κατασκευή διαπλάτυνσης της Ν.Ε.Ο. και χρησιμοποιώντας τμήμα αυτής, καθώς και τμήμα του οδοστρώματος της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου.
3. Ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται σε δύο (2) φάσεις, κατά το χρονικό διάστημα από 13/09/2021 έως και 31/12/2021, κατά τις ώρες από 07:00’ έως 17:00΄, καθημερινά.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. “ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.”, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 13/09/2021 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. , την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής σήμανσης και λήγει την 17.00΄ ώρα της 31/12/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.